hav/skärgård

7A. Rågskär i september (Stockholms Skärgård)