Fåglar från när och fjärran - KLICKA FÖR STÖRRE BILD

2A. Småskrakskärlek (Kurilsjön, Kamtjatka)
2B. Kungsfiskare (Stockholms skärgård)
2C. Skäggdopping (Stockholms skärgård)
2D. Svarthakedopping (Stockholms skärgård)
2E. Strömänder (Kurilsjön, Kamtjatka)
2F. Spelande skäggdoppingar (Stockholms skärgård)
2G. Vigg med ungar (Stockholms skärgård)
2H. Vittrut & tretåig mås vid glaciär (Svalbard)
2J. Vittrut (Svalbard)
2K. Skäggdopping (Stockholms skärgård)
2L. Knipa (Stockholms skärggård)
2M. Viggpar och skäggdopping (Stockholms skärgård)
2N. Jättehavsörn (Kamtjatka)
2P. Svarthakedopping med unge (Stockholms skärgård)
2Q. Svarthakedopping med unge (Stockholms skärgård)
2R. Tretåig mås och blå is (Svalbard)

Mindre hackspett